Заключение сотрудника Фонда № 1536ЮЗ от 26.12.2022 г.