Заключение сотрудника Фонда № 1584ЮЗ от 26.12.2022 г.