Заключение сотрудника Фонда № 1597ЮЗ от 26.12.2022 г.