Заключение сотрудника Фонда № 1597ЭБ от 26.12.2022 г.