Заключение сотрудника Фонда № 1584ЭБ от 26.12.2022 г.