Заключение сотрудника Фонда № 1536ЭБ от 26.12.2022 г.