Заключение сотрудника Фонда № 1595ЮЗ от 07.12.2022 г.