Заключение сотрудника Фонда № 1598ЭБ от 07.12.2022 г.