Заключение сотрудника Фонда № 1580ЭБ от 07.12.2022 г.