Заключение сотрудника Фонда № 1591ЮЗ от 18.10.2022 г.