Заключение сотрудника Фонда № 1591ЭБ от 20.10.2022 г.