Заключение сотрудника Фонда № 1519ЮЗ от 11.03.2022 г.