Заключение сотрудника Фонда № 1529ЮЗ от 14.03.2022 г.