Заключение сотрудника Фонда № 1538ЮЗ от 14.04.2022 г.