Заключение сотрудника Фонда № 1523ЮЗ от 11.03.2022 г.