Заключение сотрудника Фонда № 1524ЮЗ от 11.03.2022 г.