Заключение сотрудника Фонда № 1510ЮЗ от 10.03.2022 г.