Заключение сотрудника Фонда № 1527ЮЗ от 11.03.2022 г.