Заключение сотрудника Фонда № 1528ЮЗ от 11.03.2022 г.