Заключение сотрудника Фонда № 1566ЮЗ от 15.04.2022 г.