Заключение сотрудника Фонда № 1509ЮЗ от 10.03.2022 г.