Заключение сотрудника Фонда № 1513ЮЗ от 11.03.2022 г.