Заключение сотрудника Фонда № 1535ЮЗ от 10.03.2022 г.