Заключение сотрудника Фонда № 1552ЮЗ от 25.04.2022 г.