Заключение сотрудника Фонда № 1561ЮЗ от 20.04.2022 г.