Заключение сотрудника Фонда № 1518ЮЗ от 14.03.2022 г.