Заключение сотрудника Фонда № 1564ЮЗ от 15.04.2022 г.