Заключение сотрудника Фонда № 1522ЮЗ от 04.02.2022 г.