Заключение сотрудника Фонда № 1522ЭБ от 24.01.2022 г.