Заключение сотрудника Фонда № 1560ЮЗ от 28.04.2022 г.