Заключение сотрудника Фонда № 1462ЮЗ от 30.04.2021 г.