Заключение сотрудника Фонда № 1540 от 18.04.2022 г.