Заключение сотрудника Фонда № 1462ЭБ от 02.07.2021 г.