Заключение сотрудника Фонда № 1481ЮЗ от 30.06.2021 г.