Заключение сотрудника Фонда № 1557ЮЗ от 30.03.2022 г.