Заключение сотрудника Фонда № 1378ЮЗ от 19.03.2021 г.