Заключение сотрудника Фонда № 1456ЮЗ от 30.04.2021 г.