Заключение сотрудника Фонда № 1461ЮЗ от 30.04.2021 г.