Заключение сотрудника Фонда № 1543ЭБ от 14.04.2022 г.