Заключение сотрудника Фонда № 1546ЭБ от 14.04.2022 г.