Заключение сотрудника Фонда № 1539ЭБ от 14.04.2022 г.