Заключение сотрудника Фонда № 1533ЭБ от 14.04.2022 г.