Заключение сотрудника Фонда № 1547ЭБ от 15.04.2022 г.