Заключение сотрудника Фонда № 1563ЭБ от 15.04.2022 г.