Заключение сотрудника Фонда № 1564ЭБ от 15.04.2022 г.