Заключение сотрудника Фонда № 1562ЭБ от 15.04.2022 г.