Заключение сотрудника Фонда № 1560ЭБ от 15.04.2022 г.