Заключение сотрудника Фонда № 1559ЭБ от 15.04.2022 г.