Заключение сотрудника Фонда № 1557ЭБ от 15.04.2022 г.