Заключение сотрудника Фонда № 1555ЭБ от 15.04.2022 г.